# شعر

گوری بده، خدایا! زندان پیکر من .. تا از بهانه جویی دل در به در نباشد

خواهـم چـو راز پنهان، از من اثـر نباشـدتـا از نبـود و بـودم، کـس را خبــر نباشــدخواهــــم که آتش افـتـــد، در ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 22 بازدید

لحظه ها را می شمارم

         برای   دیــــدن   رویـــت   نگـــارم                                تمام لحــــظه ها را می شــــمارم              که از چشـــمان  بیــــــتابـم  بخــوانی :                              ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید

دوبیتی

                     خوب رویی که دیدی عاشق رویش مشو                                                                                نقش او در دل نگه دار، عاشق نقاش باش!  
/ 2 نظر / 9 بازدید