# شعر

لحظه ها را می شمارم

         برای   دیــــدن   رویـــت   نگـــارم                                تمام لحــــظه ها را می شــــمارم              که از چشـــمان  بیــــــتابـم  بخــوانی :                              ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید