# شعر

لحظه ها را می شمارم

         برای   دیــــدن   رویـــت   نگـــارم                                تمام لحــــظه ها را می شــــمارم              که از چشـــمان  بیــــــتابـم  بخــوانی :                              ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید

دوبیتی

                     خوب رویی که دیدی عاشق رویش مشو                                                                                نقش او در دل نگه دار، عاشق نقاش باش!  
/ 2 نظر / 11 بازدید